6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chính phủ sẽ dành khoản hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 qua gói an sinh xã hội lên tới 52.080 tỷ đồng với nhiều chính sách cụ thể cho người nghèo, người lao động bị mất việc làm. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nêu 6 nhóm đối tượng dự kiến được hỗ trợ như sau:

Thông tin trên được Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa diễn ra ngày 1.4. Theo ông Dũng, các gói hỗ trợ được thiết kế trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chia ra nhiều đối tượng. Cụ thể:

1. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm: 500.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả một lần, mức hỗ trợ của ba tháng.

2.  Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định: 1.000.000 đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả một lần, mức hỗ trợ của ba tháng.

3. Người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động. Trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện cho vay hằng tháng theo tình hình thực tế.

4. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên: 1.800.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng theo tình hình thực tế.

5. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm: 1.000.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng theo tình hình thực tế.

6. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ: 1 triệu đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng, theo tình hình thực tế.

6 nhóm đối tượng được hỗ trợ do dịch CoVid-19

“Phải làm nhanh hơn vì cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn”, Thủ tướng nói. Nhưng nguyên tắc thực hiện hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch là Nhà nước và Doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng trụ lợi và lợi dụng chính sách.