Đào tạo kỹ năng kinh doanh theo yêu cầu tại các Công ty bất động sản tại Huế, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình

Đào tạo kỹ năng kinh doanh theo yêu cầu tại các Công ty bất động sản tại Huế, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình

Kinh nghiệm làm nghề | 05/08/2021

Với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến cùng hàng trăm chuyên đề huấn luyện, Thai Thu Marketing đã nghiên cứu và thiết kế chuyên biệt cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt là trong lĩnh vực Bất động sản, tạo nên thương hiệu tiếng tăm và tăng trưởng doanh số cho nhiều doanh nghiệp.

phone
phone